The Floor is Yours #1 - 21 juni

Door
Bart Verhaeghe
The floor is yours
Op 21 juni namen een honderdtal geïnteresseerden uit middenveldorganisaties, burgerinitiatieven en overheden, in het BIP in Brussel deel aan de eerste activiteit in het kader het Leerplatform dat het onderzoeksproject flankeert. In dit permanent leer- en discussieplatform staan reflectie, debat en discussie tussen middenveld onderling en met andere actoren centraal.
The floor is yours #1 was een allereerste discussiemoment op basis van prikkelend onderzoeksmateriaal en pertinente open vragen.

Kernvragen

Er wordt gezegd dat het middenveld niet meer is wat het geweest is. Dat het veelzijdig arsenaal van organisaties dat men middenveld noemt, op allerlei manieren onder druk staat. Maakt het eigenlijk uit wie sociale diensten aanbiedt in onze samenleving? Wie een politieke stem opneemt in het publieke debat? Zijn de nieuwe burgerinitiatieven die overal de kop opsteken ook middenveldorganisaties? Besnuffelen overheden, bedrijven en middenveldorganisaties elkaar nu anders dan voorheen? En wat betekent dat voor die organisaties en de mensen die er zich voor inzetten?

Allemaal grote en belangrijk vragen, waarvoor weinig pasklare antwoorden voorhanden zijn. Op The Floor is Yours #1 werden de vragen verdiept, ervaringen uitgewisseld en elementen geformuleerd die het onderzoeksproject verder voeden.
 

Programma

Na de verwelkoming en inleiding waren er deze drie discussiegroepen:

#1 – Middenveld ‘hybridiseert’: et alors? (olv Bram Verschuere)

Middenveld hybridiseert

Middenveldorganisaties worden ‘hybride’ organisaties. Onder druk van de omgeving passen ze zich voortdurend aan. Zo vertonen ze steeds meer kenmerken van de 'overheid' of de 'markt'. Of hun werkingen komen onder druk van liberalisering en ‘vermarkting’ op een (quasi-)markt terecht, waardoor middenveldorganisaties als private ondernemers gaan denken en functioneren. Welke implicaties heeft dit op hun autonomie, interne organisatie, bestuur en missie? Moet het neo-corporatistisch model waarin het middenveld in Vlaanderen is ingebed, fundamenteel herdacht worden?

Lees hier het verslag van deze discussiegroep.
Download hier de presentatie.


#2 – Hoe kijken naar “het” middenveld en “de” overheid? (olv Filip De Rynck)

Middenveld en overheid

Achter de begrippen “middenveld” en “overheid” schuilen complexe realiteiten. "Het" middenveld, dat zijn ziekenfondsen en vakbonden, woning- en energiecoöperatieven, Hart boven Hard en Indignados, en nog vele anderen in alle domeinen van de samenleving. Ook "de" overheid is geen eenvormige regelmachine die altijd en overal op eenduidige manier handelt. Er zijn verschillende beleidsniveaus, politici, ambtenaren en vele verschillende rollen. Het model dat voorligt, bekijkt deze complexiteit uit ideologische, institutionele en praktische hoek. Sluit dit model aan bij ervaringen van de deelnemers, zijn er leemtes en vat het werkelijk de genoemde complexiteit? Wat kan er uit het model geleerd worden?

Lees hier het verslag van deze discussiegroep.
Download hier de presentatie.


#3 – Middenveldorganisaties experimenteren met hun politieke rol (olv Stijn Oosterlynck)

Politieke werking

Al enige jaren klinkt het dat het Vlaamse middenveld te ‘gedepolitiseerd’ is. De nauwe banden en overleg met overheden, de samenwerking met private partners en het opnemen van een uitvoerende rol zouden ervoor zorgen dat het middenveld conflicten schuwt en te weinig het maatschappelijk debat aanjaagt. Tegelijk tonen voorbeelden een rijk palet aan politiserende strategieën. Denk maar aan een Afrikaanse zelforganisatie in Brussel, kennisallianties rond Roma-betrokkenheid in Manchester, grass-roots ‘housing first’ activisme in Gent enz.

Lees hier het verslag van deze discussiegroep.
Download hier de presentatie.

Er volgde een plenaire terugkoppeling van de gevoerde discussies en een blik op de komende activiteiten in het kader van het onderzoeksproject. Die vind je hier gebundeld.

 

Vond je dit artikel interessant? Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief en ontvang de updates in je mailbox!
Category
*
*
*

Gerelateerde berichten