Nieuwsarchief

Door
Bart Verhaeghe
News
Op 21 juni namen een honderdtal geïnteresseerden uit middenveldorganisaties, burgerinitiatieven en overheden, in het BIP in Brussel deel aan de eerste activiteit in het kader het Leerplatform dat het onderzoeksproject flankeert. In dit permanent leer- en discussieplatform staan reflectie, debat en discussie tussen middenveld onderling en met andere actoren centraal.
The floor is yours #1 was een allereerste discussiemoment op basis van prikkelend onderzoeksmateriaal en pertinente open vragen.