Guy Van Gyes

Guy Van Gyes is verbonden aan KULeuven- HIVA en specifieker aan de onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie. Zijn onderzoeksdomeinen zijn in eerste instantie sociaal overleg, arbeidsverhoudingen en werknemersinspraak. Naast heel wat onderzoek over de rol en het functioneren van vakbonden heeft hij specifieke interesse in de rol van werknemers in de ontwikkeling van organisaties; denk aan competentiebehoeften, arbeidstevredenheid en organisatiebetrokkenheid.

Binnen het onderzoeksproject CSI Flanders zal Guy zich vooral bezighouden met onderzoek naar het interne functioneren van organisaties, met daarin de focus op waardengedrevenheid, HRM en motivatie van werknemers en vrijwilligers.

Guy Van Gyes
Wetenschappelijk coördinator