Onderzoekers

Hoofdpromotor
Prof. Dr. Stijn Oosterlynck is stadssocioloog en coördinator van het onderzoekscentrum Oases aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoeksdomeinen zijn velerlei, maar houden altijd verband…
Wetenschappelijk coördinator
Guy Van Gyes is verbonden aan KULeuven- HIVA en specifieker aan de onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie. Zijn onderzoeksdomeinen zijn in eerste instantie sociaal overleg, arbeidsverhoudingen…
Interne werking en beheer van middenveldorganisaties
Bram Verschuere is doctor in de Sociale Wetenschappen. Hij is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij doceert daar onder andere…
Verhouding middenveld en overheid (lokaal+Vlaams)
Filip De Rynck (°1956) is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij werkte, vooraleer zijn doctoraat af te werken (1995), aan de KULeuven, in verschillende functies in de socio – culturele…
Verhouding middenveld en burger
Dr. Thomas Swerts is post-doctoraal onderzoeker aan het onderzoekscentrum OASeS van de Universiteit Antwerpen. Voor CSI Flanders onderzoekt hij de relatie tussen burger en middenveld.
Verhouding middenveld en burger
Els Hertogen is doctoraatsstudente aan het onderzoekscentrum Oases van de Universiteit Antwerpen. Voor CSI Flanders onderzoekt zij de relatie tussen burger en middenveld.
Interne werking en beheer van middenveldorganisaties
Ben Suykens is als doctoraatsbursaal verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. In het kader van het 'CSI Flanders project' spitst zijn onderzoek…
Verhouding middenveld en overheid (lokaal+Vlaams)
Raf Pauly is doctoraatsstudent aan het departement Publieke Governance, Management en Financieën aan Universiteit Gent. Voor CSI Flanders onderzoekt hij onder supervisie van prof. Filip de…
Impact op personeel en vrijwilligers in middenveldorganisaties
Lise Szekér is onderzoeker bij HIVA-KULeuven bij de onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie. Voor CSI Flanders onderzoekt zij de impact van veranderende uitdagingen voor middenveldorganisaties…
Valorisatiecoördinator
Bart waakt er over dat het onderzoek voldoende toegespitst is op de uitdagingen waarmee middenveld en beleid worden geconfronteerd en dat de afgeleverde producten toegankelijk en bruikbaar…