Door
Bart Verhaeghe
Activity
Aan de vooravond van de lokale verkiezingen nodigt het onderzoeksconsortium CSI Flanders u uit op haar conferentie over de staat van het lokaal middenveld in Vlaanderen. De conferentie vindt plaats op 30 augustus in de KVS Box in Brussel.
Door
Stijn Oosterlynck
Naar aanleiding van een opiniestuk van Beweging.net over de systematische verzwakking en verdachtmaking van het middenveld door de overheid, kroop Stijn Oosterlynck in de pen. "Veel middenveldorganisaties claimen in hun zoektocht naar een nieuwe politieke rol steeds meer het primaat van het politieke. Ze richten zich niet louter op partijen, parlementen en besturen (‘de politiek’), maar herpositioneren zichzelf als aanjagers van het georganiseerde meningsverschil over de gewenste inrichting van de samenleving (‘het politieke’)."
Door
Ben Suykens
Deze spotlightpaper bundelt de resultaten van een verkennend onderzoek bij sociaal-culturele organisaties naar de link tussen oorzaken en vormen van hybridisering richting de markt. De paper gaat dieper in op de verschillende vormen en oorzaken van die hybridisering, bundelt de bevindingen uit het verkennend onderzoek en besluit met enkele aandachtspunten voor de sociaal-culturele sector omtrent hybridisering richting de markt.
Door
Bart Verhaeghe
CSI Flanders en FOV nodigen u op 19 januari 2018 uit voor de presentatie en bespreking van een verkennend onderzoek over hybridisering van sociaal-culturele organisaties.
Door
Stijn Oosterlynck
CSI Flanders voorziet een aantal 'spotlightpapers'. Dat zijn gebalde en voor het brede publiek toegankelijke papers waarin een bepaalde uitdaging, trend of begrip geduid wordt. Deze paper wil, voornamelijk vanuit literatuuronderzoek, de betekenissen van het begrip 'politisering' verkennen en daarmee het publieke debat erover voeden.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*

Activiteiten in de kijker

Conferentie lokaal
04.06.2018
Aan de vooravond van de lokale verkiezingen nodigt het onderzoeksconsortium CSI Flanders u uit op haar…
rood licht
07.12.2017
CSI Flanders en FOV nodigen u op 19 januari 2018 uit voor de presentatie en bespreking van een…