Door
Bart Verhaeghe
Activity
Op 30 augustus 2018 organiseerde CSI Flanders haar conferentie over de stand van zaken van het lokaal middenveld in Vlaanderen. Kon u er niet bij zijn of wil u het herbeleven? Dan kan u hier integraal alle presentaties en het panelgesprek opnieuw bekijken.
Door
Bart Verhaeghe
Op 6 mei 2019 presenteert het onderzoeksconsortium in het Vlaams Parlement in Brussel de resultaten van bevragingen bij Vlaamse middenveldorganisaties.
Door
Bart Verhaeghe
Deze 7 steekkaarten bevatten een visuele neerslag van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek naar het lokaal middenveld. Er is ook een leeswijzer bijgevoegd, voor de begrippen die enige verduidelijking kunnen gebruiken.
U kan ze hieronder afzonderlijk bekijken of ze hierboven gezamenlijk of elk afzonderlijk downloaden. Onder elke steekkaart vindt u een link naar de meer uitgebreide nota over dit thema.*
Door
Bart Verhaeghe
Deze onderzoeksnota geeft een overzicht van de algemene bevindingen uit de CSI Flanders bevraging van lokale middenveldorganisaties in een selectie van 14 Vlaamse gemeenten. De bevindingen rond diversiteit en de relatie met de lokale overheid worden in aparte nota’s voorgesteld.
Door
Raf Pauly
De vaststellingen die in deze nota gepresenteerd worden gaan over een bepaald deel van het lokale middenveld. Zo werden de welzijnsorganisaties en organisaties in de sociale economie (beschutte en sociale werkplaatsen) integraal op Vlaams niveau in kaart gebracht (wegens hun bredere regionale werkingsgebied en hun relatie met de Vlaamse overheid), waar we waarschijnlijk andere tendensen zullen vaststellen.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*

Activiteiten in de kijker

look out
Op 6 mei 2019 presenteert het onderzoeksconsortium in het Vlaams Parlement in Brussel de resultaten van…
videoverslag
Op 30 augustus 2018 organiseerde CSI Flanders haar conferentie over de stand van zaken van het lokaal…