Door
Bart Verhaeghe
News
Op 4 februari 2020 vond de slotconferentie van CSI Flanders plaats. Een 250-tal deelnemers doken de hele dag in de rijke resultaten van het volledige onderzoek. Hier bundelen we de lezingen en presentaties van de conferentie.
Door
Bart Verhaeghe
CSI Flanders leverde heel wat publicaties op. We gieten ze hier in een overzicht.
Door
Bart Verhaeghe
De slotbeschouwingen op de conferentie formuleerden aan de hand van een aantal stellingen een agenda voor de toekomst. 
Door
Bart Verhaeghe
De slotconferentie begon met een toelichting van de belangrijkste bevindingen uit het volledige onderzoek.
Door
Ruud Wouters
Dit rapport beschrijft hoe vrouwenvereniging Femma gedurende de afgelopen beleidsperiode (2016-2020) inzette op vernieuwing. Het rapport focust op twee innovaties. Zo wordt beschreven hoe Femma een andere invulling geeft aan haar politieke rol. Daarnaast wordt toegelicht hoe Femma de groeiende etnisch-culturele diversiteit in de samenleving tracht te incorporeren. Beide elementen tonen een “vrouwenvereniging in beweging” en schetsen het beeld van een middenveldorganisatie die op een erg reflectieve manier en vanuit haar missie zoekt naar een antwoord op de vraag van “hoe te verenigen in de 21ste eeuw”.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*

Activiteiten in de kijker

Move forward
Na vier jaar intensief onderzoek, debat en overleg over de uitdagingen voor middenveldorganisaties en…
videoverslag
Op 30 augustus 2018 organiseerde CSI Flanders haar conferentie over de stand van zaken van het lokaal…