Afterwork-sessie #3 - Professionals in het middenveld onder druk? (15/12)

Door
Bart Verhaeghe
pub
Vanuit CSI Flanders organiseerden we in het najaar van 2016 drie afterwork-sessies. Op deze derde sessie, op 15 december tussen 17u30 en 19u30 in het Beurskafee in Brussel, bespraken we een spotlightpaper over ‘Professionals in het middenveld onder druk?’.

Recent kwam het personeel uit de zorgsector massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en toenemende werkdruk. In deze afterwork-sessie vragen we ons af of andere professionals in het middenveld ook het gevoel hebben dat hun job en taken onder druk komen te staan door de veranderende maatschappij en nieuwe uitdagingen. Hebben Nieuw Publiek Management en trends als vermarkting, individualisering, globalisering en toenemende diversiteit een invloed op het takenpakket van deze professionals? Wat betekent dit voor hun werkorganisatie, arbeidsomstandigheden en arbeidskwaliteit? Vraagt dit om nieuwe of andere vaardigheden? En kunnen andere vormen van arbeidsorganisatie middenveldorganisaties helpen om met deze veranderingen en uitdagingen om te gaan?

Op basis van beschikbare academische literatuur schreven we vanuit CSI Flanders een spotlightpaper over deze vragen.  Een spotlightpaper is een gebalde en voor het brede publiek toegankelijke paper waarin één bepaalde uitdaging, trend of begrip geduid wordt vanuit literatuuronderzoek. Niet op basis van nieuw of gericht onderzoek in Vlaanderen dus. De paper is bedoeld voor alle beleidsmakers en middenvelders met interesse in de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld en haar relatie met overheden. Ze kunnen dienen als basis voor gesprekken binnen organisaties en willen de maatschappelijke discussie voeden. 

Deze spotlightpaper schetst een beeld van de professional, diens job en typische werkeigenschappen. De invloed van de hierboven genoemde trends wordt onder de loep genomen. Vinden we signalen van zorgwekkende evoluties en veranderingen? Tot slot bekijken we of innovatieve vormen van arbeidsorganisatie en personeelsbeleid handvaten kunnen bieden om deze negatieve invloeden te counteren.

 

De bedoeling van deze afterwork-sessie is om in een informeel kader deze spotlightpaper te presenteren en die met de aanwezigen af te toetsen, zowel naar inhoud als naar herkenbaarheid en bruikbaarheid.

Wie zich inschrijft voor de sessie krijgt enkele dagen op voorhand een ruwe versie van de spotlightpaper toegestuurd. Na de sessie wordt de spotlightpaper afgewerkt en publiek verspreid.

 

Heb jij het gevoel dat jouw job onder druk komt te staan? Of die van jouw collega’s? Welke veranderingen ervaar jij in je job? Worstelt jouw organisatie met druk om veranderingen door te voeren in personeelsbeleid en arbeidsorganisatie? Hoe gebeurt dit dan? Of ben je vooral benieuwd naar andere klokken en klepels? Kom dan op 15 december naar het Beurskafee. Iedereen is welkom, we houden het informeel en serveren tijdens de discussie een drankje en bescheiden aperitiefhapje.


Programma

17u30 – 17u40: Verwelkoming

17u40 – 18u15: presentatie spotlightpaper

18u15 – 19u30: groepsdiscussie

 

De sessie is gratis, maar om praktische redenen is inschrijven verplicht.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*

Recente activiteiten

29/11/2019
Move forward
Na vier jaar intensief onderzoek, debat en overleg over de uitdagingen voor middenveldorganisaties en innovatieve antwoorden erop, ging CSI Flanders op 4 februari 2020 in Gent met…
27/09/2019
vrijwilligers
Op 20 september vond bij het HIVA een studievoormiddag plaats over vrijwilligers- en personeelsbeleid van middenveldorganisaties. De presentaties zijn nu beschikbaar en kan u…