Politisering en diversiteit in het middenveld: getuigenissen en gesprek (8 juni)

Door
Bart Verhaeghe
climate express
Is het middenveld toe aan een herwaardering van haar politieke rol? Is diversiteit wel voldoende realiteit in het middenveld? Op 8 juni organiseren we vanuit CSI Flanders een gespreksnamiddag over twee uitdagingen waar middenveldorganisaties mee worstelen én experimenteren.

Ten eerste de politieke rol van het middenveld. Deze wordt openlijk in vraag gesteld door sommige politici en burgers. Binnen het middenveld zelf gaan kritische stemmen op over de nood om die rol te herwaarderen of anders in te vullen. Ze pleiten voor een mondig middenveld dat op zoek moet naar nieuwe manieren om het publieke debat open te breken en mobiliseert rond een eigen maatschappijvisie. Zeker in een samenleving waar het debat al te vaak oppervlakkig gevoerd wordt of gekaapt wordt door kortetermijndenken en belangen.

Een tweede uitdaging is de omgang met groeiende etnisch-culturele diversiteit. Deze diversiteit is een realiteit in onze brede samenleving, maar is onvoldoende weerspiegeld in het Vlaamse middenveld. Moeten we dit gewoon wat tijd geven? Of toch actief een werking rond uitbouwen? Zo ja, hoe kan en moet zo een werking dan vorm krijgen? Hierrond leven uitgesproken –en vaak uiteenlopende – meningen en we vinden ook concrete praktijken terug bij middenveldorganisaties die dit een plaats proberen geven in hun werking.

Op 8 juni stelt het onderzoeksteam van de UA de bevindingen voor van gesprekken die ze hadden met een aantal kritische stemmen uit het Vlaamse middenveld rond deze thema’s. Daarna geven we deze stemmen, meningen en praktijken een forum en gaan er samen met u mee in gesprek.

We hebben u er dus graag bij! We hopen inspiratie en aanknopingspunten te bieden om binnen uw eigen organisatie en omgeving het gesprek over deze thematieken aan te gaan.  


Programma

13u30 - Welkom

14u00 - Sessie Politisering

 • Presentatie bevindingen Politisering (UA)
 • Getuigenissen en gesprek over politisering met o.a.:
  • Joke Quintens (voormalig schepen participatiebeleid in Genk en ervaringdeskundige participatie en co-creatie)
  • Riet Ory (Adjunct Algemeen Directeur Femma)
  • Alexia Leysen (Dagen Zonder Vlees)
  • Barbara Van Dyck (onderzoekster ULB en activiste) 
 • Reacties uit zaal

15u15 - Pauze

15u30 - Sessie Diversiteit

 • Presentatie bevindingen Diversiteit (UA)
 • Getuigenissen en gesprek over diversiteit met o.a.:
  • Saïda Isbai (Diversiteitsmedewerker ACV)
  • Tom De Deurwaerder (Algemeen Coördinator van Atelier ’t Groot Eiland)
  • Orlando Verde (KifKif)
  • Jamila Channouf (oa. Gentse Lente)
 • Reacties uit zaal

16u45 - Einde


We verwelkomen u graag in de Beursschouwburg (Zilveren Zaal) in Brussel. 
 
Deze activiteit is afgelopen.

U kan hier de spotlightpaper vinden over ‘politisering en diversiteit in het middenveld’.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*

Recente activiteiten

29/11/2019
Move forward
Na vier jaar intensief onderzoek, debat en overleg over de uitdagingen voor middenveldorganisaties en innovatieve antwoorden erop, ging CSI Flanders op 4 februari 2020 in Gent met…
27/09/2019
vrijwilligers
Op 20 september vond bij het HIVA een studievoormiddag plaats over vrijwilligers- en personeelsbeleid van middenveldorganisaties. De presentaties zijn nu beschikbaar en kan u…