Bart Verhaeghe

Bart waakt er over dat het onderzoek voldoende toegespitst is op de uitdagingen waarmee middenveld en beleid worden geconfronteerd en dat de afgeleverde producten toegankelijk en bruikbaar voor hen zijn. Hij coördineert daartoe het Leerplatform en onderhoudt de nodige contacten met het middenveld en het beleid.

Bart is al enkele jaren beleidscoördinator van de Verenigde Verenigingen, het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen. Daarvoor werkte hij bij jeugdwerkgerelateerde projecten en was hij stafmedewerker Europees jeugdbeleid bij de Vlaamse Jeugdraad. 

Valorisatiecoördinator