Bram Verschuere

Bram Verschuere is doctor in de Sociale Wetenschappen. Hij is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij doceert daar onder andere 'welzijnsbeleid' en 'organisatie van de social profit sector' in de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management.
Hij doet onderzoek naar, en publiceert over, coproductie van publieke dienstverlening, samenwerking tussen overheden en middenveldorganisaties, management van publieke en nonprofitorganisaties, en de organisatie van het welzijnsbeleid.
Bram Verschuere
Interne werking en beheer van middenveldorganisaties