Fatima Laoukili

Fatima Laoukili is doctoraatsstudente aan de faculteit Sociologie van de Universiteit Antwerpen. Binnen CSI Flanders focust zij zich op de relatie tussen burger en middenveld, met de nadruk op diversiteit en politisering.

Fatima Laoukili maakt als doctoraatsstudente deel uit van het OASeS-onderzoeksteam.

Fatima Laoukili
Verhouding middenveld en burger