Filip De Rynck

Filip De Rynck (°1956) is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij werkte, vooraleer zijn doctoraat af te werken (1995), aan de KULeuven, in verschillende functies in de socio – culturele sectoren en als ambtenaar. Zijn onderzoeksvelden zijn vooral de organisatie en werking van lokale besturen; steden en stedenbeleid; burgerparticipatie; binnenlands bestuur en beleidsnetwerken.

Hij was lange tijd coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie voor de UGent.  Hij leidde verschillende officiële commissies en voerde tal van onderzoeksopdrachten uit voor overheden van alle niveaus. In het CSI – project is hij verantwoordelijk voor het onderzoeksluik over de verhouding tussen civil society en overheid, zowel op lokaal als op Vlaams niveau

Filip De Rynck
Verhouding middenveld en overheid (lokaal+Vlaams)