Lode Vermeersch

Lode Vermeersch is doctor in de pedagogische wetenschappen en heeft een diploma culturele studies. Hij is sinds 2007 als onderzoeksexpert verbonden aan het HIVA-KULeuven. Centraal in zijn onderzoekswerk staan deze thema's: levenslang en levensbreed leren, sociaal-cultureel werk, kunst- en cultuureducatie, geletterdheid (laaggeletterdheid, multiliteracies, beeldgeletterdheid, culturele geletterdheid, mediageletterdheid), cultuurtheorie, cultuurbeleid en cultuurparticipatie.

Binnen het onderzoeksproject CSI Flanders staat Lode mee in voor het onderzoek over vrijwilligers en de wetenschappelijke coördinatie en disseminatie.

Lode Vermeersch
Wetenschappelijk coördinator