Pieter Cools

Pieter Cools is docent in de Master Sociaal Werk en post-doctoraal onderzoeker voor het Centre for Research on Ecological and Social Change (CRESC, voormalig OASeS) aan de Universiteit Antwerpen. Eind 2017 vervoegde hij het CSI Flanders team. Hij zal een aantal case studies uitvoeren met de focus op de politieke rol van middenveldorganisaties en hoe zij omgaan met diversiteit.

Daarnaast adviseert hij sociaal werk organisaties rond thema’s zoals sociale impactmeting en onder-bescherming.

Pieter schreef zijn doctoraat over lokale sociale innovatie in relatie tot welvaartstaathervorming in Engeland en Vlaanderen. In die context onderzocht hij verschillende sociale initiatieven zoals onder andere Housing First in de daklozenopvang, de Kringwinkel en andere training- en tewerkstellingstrajecten.

Pieter Cools
Verhouding middenveld - burger