Stijn Oosterlynck

Prof. Dr. Stijn Oosterlynck is stadssocioloog en coördinator van het onderzoekscentrum Oases aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoeksdomeinen zijn velerlei, maar houden altijd verband met stedelijkheid, armoede en diversiteit.

Zijn expertise gaat van lokale sociale innovaties en wat dit betekent voor de toekomst van de welvaartstaat,  stadsontwikkeling en participatie naar nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit. Dit jaar eindigt het langlopend onderzoeksproject DiEGem dat specifiek op dat laatste inzoomde en waar Stijn hoofdpromotor van is.

Stijn is nu hoofdpromotor van CSI Flanders. Stijn vindt het zeer belangrijk dat resultaten van academisch onderzoek bijdragen aan het debat over een betere samenleving en hun weg vinden naar middenveld en beleidsmakers.

 

Stijn Oosterlynck
Hoofdpromotor