Tess Hitchins

Tess Hitchins is als doctoraatsbursaal verbonden aan het departement Publieke Governance, Management en Financieën van Universiteit Gent. Voor CSI Flanders onderzoekt zij onder supervisie van prof. Filip de Rynck en drs. Raf Pauly de relatie tussen overheid en middenveld. Zij richt zich in 2018 – 2019 voornamelijk op het uitwerken van een aantal casestudies rond innovatieve arrangementen.
Tess Hitchins
Verhouding middenveld en overheid