Instrument voor zelfevaluatie: grenswerkers in lokale besturen

Filip De Rynck
Filip De Rynck, Raf Pauly en Tess Hitchins

Dit instrument sluit aan bij het case – onderzoek in het kader van CSI Flanders, met name het onderzoek over de samenwerking tussen lokale besturen en energiecoöperaties en tussen lokale besturen en vluchtelingenorganisaties.  Een van de aspecten van die samenwerking was de rol die ‘boundary spanners’ of grenswerkers in deze samenwerking spelen.  Het is vanuit die onderzoeksresultaten dat dit instrument is afgeleid.  De twee uitvoerige rapporten zijn op de website van CSI Flanders te vinden.  

Dit instrument biedt een vorm van zelfevaluatie voor lokale besturen die betrokken zijn in allerlei vormen van samenwerking (netwerking) of die hun ambities in die richting willen versterken.  Het geeft enkele kaders aan waarmee ze hun omgang kunnen evalueren met de medewerkers in hun organisatie die de samenwerking concreet gestalte moeten geven.  We noemen dat soort mensen ‘boundary spanners’ of, met een wat ongemakkelijk Nederlands woord, ‘grenswerkers’.  Het instrument kan ook dienen als een vorm van reflectie voor deze grenswerkers, waardoor ze kritisch kunnen kijken naar de organisatorische omstandigheden waarin ze aan die samenwerking werken.  

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*