Dossier: Slotconferentie: Het middenveld in Vlaanderen: en avant marche!

Hier vind je alles gebundeld wat op de slotconferentie op 4 februari 2020 aan bod kwam.

Door
Bart Verhaeghe
News
Op 4 februari 2020 vond de slotconferentie van CSI Flanders plaats. Een 250-tal deelnemers doken de hele dag in de rijke resultaten van het volledige onderzoek. Hier bundelen we de lezingen en presentaties van de conferentie.
Door
Bart Verhaeghe
De slotconferentie begon met een toelichting van de belangrijkste bevindingen uit het volledige onderzoek.
Door
Bart Verhaeghe
De slotbeschouwingen op de conferentie formuleerden aan de hand van een aantal stellingen een agenda voor de toekomst. 
Door
Bart Verhaeghe
Na vier jaar intensief onderzoek, debat en overleg over de uitdagingen voor middenveldorganisaties en innovatieve antwoorden erop, ging CSI Flanders op 4 februari 2020 in Gent met u in gesprek over de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Deze slotconferentie gaf een inkijk in het volledige onderzoek, bracht inspiratie vanuit onderzoek naar concrete cases van vernieuwing in het middenveld, voedde het debat over actuele uitdagingen voor middenveldorganisaties en formuleerde een agenda voor de toekomst.
Door
Tess Hitchins
In dit rapport wordt bekeken of en hoe er in Vlaanderen netwerken ontstaan rond doelstellingen van duurzame energievoorziening. Het rapport schetst een gelaagd portret van drie lokale netwerken in Eeklo, Gent en Turnhout. De interacties en de relaties die zich ontwikkelen tussen burgercoöperatieven en lokale besturen staan centraal in deze analyse. Welke rollen nemen de lokale overheden en energiecoöperaties op? Hoe kwam de interactie tot stand? Wat is de impact van multi-level governance op de cases? En wat is de impact van de sleutelfiguren in deze contacten?

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*