Dossier: Politieke rol van het middenveld

In welke mate en op welke manier spelen middenveldorganisaties in Vlaanderen een 'politieke rol'? En wat verstaat men daaronder? Zijn er verschillen tussen middenveldsectoren? Op deze en andere vragen vind je in dit dossier (aanzetten van) antwoorden.

Thomas Swerts
Publicatie
Deze paper is gebaseerd op gesprekken met 14 kritische middenveldstemmen uit Vlaanderen en Brussel. Hij wil expliciet debat uitlokken en we hopen dan ook dat deze paper een bijdrage levert aan gesprekken binnen middenveldorganisaties.
Door
Stijn Oosterlynck
De politieke opdracht van middenveldorganisaties staat ter discussie. In deze paper worden een aantal nieuwe vormen van politisering toegelicht.
Door
Stijn Oosterlynck
In deze paper behandelen we concreet de volgende vragen. Nemen Vlaamse middenveldorganisaties een politieke rol op? In welke mate doen ze dit? Doen ze dit meer of minder dan lokale middenveldorganisaties in Vlaanderen? Zijn hierin verschillen merkbaar tussen de verschillende middenveldsectoren? In welke mate speelt het thema waarrond ze werken een rol? Op welke manier vullen Vlaamse middenveldorganisaties deze rol in? Hoe is het opnemen van een politieke rol geëvolueerd over de voorbije tien jaar? Hangt het opnemen van een politieke rol samen met de bron van financiële middelen waarmee de organisatie werkt? En tot slot: werken middenveldorganisaties ook politiserend?
Door
Stijn Oosterlynck
In dit interview dat verscheen in het maartnummer van SAMPOL gaat Stijn Oosterlynck, coördinator van CSI Flanders, onder andere in op de vraag of ons land zonder middenveld kan bestuurd worden.
Door
Bart Verhaeghe
Op 21 juni namen een honderdtal geïnteresseerden uit middenveldorganisaties, burgerinitiatieven en overheden, in het BIP in Brussel deel aan The Floor is Yours #1, de eerste activiteit in het kader het Leerplatform dat het onderzoeksproject flankeert.
Hier vindt u een verslagnota van de discussiegroep "Middenveldorganisaties experimenteren met hun politieke rol".
De nota bevat de voornaamste elementen uit de presentatie en de discussie.

Blijf op de hoogte

Category
*
*
*